en råtten gren på et tre
kan brenne i ovnen som ved
når du dør og hjelp trenger
nytter ikke med fjerne venner
men en bror, en far og en mor
som maser, bli nå snart stor
familien redda meg fra gjeld
kanskje de også redda seg selv
nok en gang jeg opp av asken stiger
higer ikke lenger etter å bli diger
ser ting på en annen måte
verden er blitt en gåte
er vi alle grener på samme tre
blir stor familie ut av det
peace and love og la oss være venner
la oss hjelpe alle som trenger
redder jeg deg
så redder jeg meg