Altruisme

Sann altruisme er handlinger utført for å hjelpe andre mer enn for å hjelpe seg selv.

Mange mener at sann altruisme ikke finnes og at all veldedighet og handlinger utført for å hjelpe andre er basert på en slags egoisme (Ved at jeg hjelper andre vil jeg motta annerkjennelse og denne annerkjennelsen fyller mitt ego).

Det er vanskelig å snakke om altruisme uten å nevne rikdom,  fordeling av ressurser, kapitalisme og sosialisme. Det er ikke nødvendigvis er slik at den rike er den egoistiske og den fattige uteliggeren er den altruistiske som har ofret alt for andre. Faktisk kan du ende opp som en fattig uteligger dersom egoismen tar overhånd og du skal ikke kimse av at det å gi med et oppriktig ønske om å gjøre godt for andre kan slå veldig positivt ut for deg. What goes around really comes around.

Altruisme kan utprøves i liten skala først dersom man er usikker på om det er noe for en. Start med kjæreste, barn, foreldre søsken. Gå videre til venner og fjernere slektninger. Utvid til samfunnet rundt deg og end opp med en respekt og kjærlighet til alt liv.

Kobling har et altruismeprosjekt som heter Seven Elevent

Skulle det vise at altruisme i bunn og grunn baseres på egobaserte følelser, så spiller det strengt tatt ingen rolle. Da vet du at egoet ditt har bedre av ros og annerkjennelse enn bacon, søtsaker og penger i banken. Det føles jævlig godt å gi…

Denne videon viser det så perfektly…

Miljøvern – altruisme

Å verne om planeten vår ved å ikke forsøple trenger ikke være en aktiv handling hvor du forsaker noe, men det kan være det. Dersom du og famiien din velger å prioritere telt-ferie i din nærmeste villmark fremfor den sedvanlige Gran Canaria-turen, så kan det jo f0rt føles som en aktiv handling hvor man forsaker noe for at noen andre, altså jorda, skal ha en fordel eller mangel på en ulempe av det. Og da kan det vel kalles altruisme. Så kan det jo hende at teltferien faktisk gir akkurat det samme pusterommet som Charterturen. Muligens et enda bedre pusterom.