Vær et eksempel, ikke en befaler

Livet er en reise. Vi utvikler oss og vokser. Noen er kommet lengre enn deg og andre ligger bak . Ikke tro at du er bedre enn andre eller at andre ikke er bra for deg eller samfunnet. Den eneste du kan forandre er deg selv. Dersom du forandrer deg til det bedre vil det være den beste måten å påvirke andre.

La dyra være i fred

Vi trenger hverken fange dem, drepe dem eller spise dem. Vi har mange eksempler på at det går galt når vi prøver å utnytte dyr. Utnyttelse av dyr er en forlengelse av slavehandel.

Vær der du er

Ingen vits å fare rundt som en fant. Uansett hvor du drar vil du være i sentrum av universet. Trives du ikke der du er, så flytt.

Ta vare på kroppen din

Den er fartøyet ditt i livet. Forbedre den. Tren den. Bygg den. Bruk timer, uker, måneder år på å perfeksjonere den.

Ha et ryddig hode

Et tomt og ryddig sinn er klart.

Tilgi

Oppklar forbrytelsen. Finn forbryteren. Offentliggjør forbryteren og tilgi. I ekstreme tilfeller: Forvaring.

Har du gjeld er du trell

Bare hvis du er uten gjeld og avdrag er du fri. Gjeld er noe akseseleskaper og foreninger kan sysle med, for de er bare juridiske personer, ikke ekte.

Vær klima,- og miljønøytral

Stopp dine Co2 utslipp eller bli cO2 negativ. Bidra aktivt til å bevare miljøet.

Oppsøk ubehag før ubehag oppsøker deg

Strekk grensene for komfortsonen din. Fysisk og psykisk.