Ekte norske helter

Norske omsorgsarbeidere fortjener den massive støtten fra det norske folket heller enn de norske idrettsheltene, som stort sett har sanket sine pokaler ved å utelukkende fokusere på seg selv og egne prestasjoner.

De hjelper syke og mennesker som skal dø. De er helter. Ekte norske hverdagshelter. De er ikke rollemodeller. De står ikke å smiler i reklamen og lokker deg til Bettson eller annet fjas. De blogger ikke. De bare gjør jobben sin, som er å gi omsorg til andre. Noen i privat sektor. Andre i det offentlige. Noen tjener grovt. Andre er underbetalte. Noen er fornøyde med jobben. Andre slitne.