Om kobling

Menneskets største fortrinn og handicap er at vi er i stand til å forlate øyeblikket og gå inn i framtiden eller fortiden med en konsentrert og bekymret mine. Vi kan danne teorier basert på våre erfaringer, legge planer og gjennomføre disse med større og større kompleksitet og avanse. Det har ført oss til månen (Det har ført til at enkelte er i tvil om vi har vært på månen). Det har ført til at vi kjenner vår historie godt. Det har ført til at vi er i stand til å legge de villeste og mest komplekse  planer og gjennomføre dem.

Evnen til å forlate øyeblikket for å planlegge framtiden eller beskue fortiden skiller oss distinkt fra dyrene.

Det er akkurat denne evnen som også har ført til den voldsomme teknologiske utviklingen vi har vært vitne til i hele vår levetid. Gjennomsnittlig levealder har økt, levestandarden det samme og vi jobber mindre, som følge av at roboter har blitt våre assistenter.

Menneskeflokken har blitt større. Konsekvensen av dette er at de aller fleste av oss er gjemt, midt i flokken. Vi er trygge her inne. Vi har det behagelig og vi kan underholdes via TV, mobil eller PC nårsomhelst og hvorsomhelst. Via stasjonære og mobile plattformer overvåker vi vår fortid og framtid med argusøyne hele tiden. Med øynene trygt plassert på skjermen.

Samtidig som et lite mindretall er i ferd med å realisere seg selv i alle nivåer i Maslows pyramide, er flertallet av oss i ferd med å forlate nuet fullstendig og i stedet bli produsenter av tomme historier som ikke engang tilhører oss.

Kobling.no er et nettsted som skal inspirere deg til å være litt mer dyrisk og i øyeblikket. Kobling skal inspirere deg til å være litt mere mindfull. Tilstede i livet.

kobling.no vil sette fokus på deltakelse framfor å inta tribuneplassen og være en tilskuer.

kobling.no vil forsøke å fjerne noen illusjoner og forestillinger som stjeler fra deg livstid og andre ressurser uansett utgangspunkt.

kobling.no vil at du skal forstå at du allerede er en perfekt skapning som er i stand til å ha et utrolig vakkert, spennende og interessant liv. Uansett fra hva slags ståsted. Så lenge du kobler deg på nåtiden og er bevisst på det.

Vil du koble deg på, så anbefaler jeg deg å koble av nå…

Kobling er en del av Aidea AS, som er eid av John Fredrik Tvedt.
mail: john@aidea.no