Jeg er løsningen på klima og miljøkrisen

Jeg er veganer med alt det innebærer.

Jeg reiser med tog og buss.

Jeg venter med å fly til fly er utslippsfrie.

Jeg kjører aldri bil alene.

Jeg dusjer i kaldt vann annen hver dag.

Jeg skrur ned temperaturen inne.

Jeg skrur ned airconditionen inne.

Jeg stemmer for atomkraft, solkraft, vindkraft og batterikraft.

Jeg blir mindre og mindre alene.

Jeg er løsningen på klima og miljøkrisen.

(Gjenta)