Jeg har en drøm – I have a dream

Jeg har en drøm om at vi en dag kan hjelpe folk direkte og uten innblanding fra såkalte veldedige organisasjoner.
Jeg har en drøm om at vi kan skape mirakler uten hjelp fra Gud.
Jeg har en drøm om at menneske hjelper menneske – direkte og uten betingelser.
Del og les mer her