Status innsamlingsaksjonen til Maria og Magdalena

Det har vært møte mellom kobling.no vAidea AS v/John Tvedt og «Maria» og hennes vennine, «Maria», som var tolk. Møtet var i dag i Brugata.  

Direkte uavkortet dokumentert hjelp

Møtet var om dokumentert fundraising til «Maria» og «Magdalena m/familier. Synlig ovenfor alle givere at all kontantstrømmen går uavkortet til mottakere.  
Så hovedideen er egentlig bare at jeg, via meg selv og mine firma snakker for at du og andre skal hjelpe «Maria» og Magdalena» så uavkortet som mulig. Hvis en slik kampanje kan gi to familier et helt nytt liv, så kan den skaleres opp til å nå ut til flere.

Folkehjelpen virker visst ikke i dag

Vi kunne reise opp en hel folkegruppe som bor på gata i Oslo, løst som en bønn om hjelp av gangen, og som i årevis har fått humanitære midler samlet opp av forvaltere og delt ut i passe små porsjoner. Humanitære midler som kommer inn må forsere skatter, avgifter, gebyrer, lønnskostnader, reisekostnader, forskningsmidler, kontorutgifter, reklameutgifter og andre kostnader (kanskje til og med representasjon). 

Løsningen

Finne en betalingskanal som skaper et dokumentert univers, hvor alle bidragsytere har tilgang til alt av informasjon. Hvor mye som skal samles, hvem det skal samles til (Navn, adresse), hvordan overlevering skal skje og thats it. Med så få kostnader som mulig involvert. Den som ber, ber om en sum og summen bestemmer vedkommende selv. Utbetalingen skjer automatisk når summen er oppnådd. Og dokumentert. 

Selve møtet

Jeg fikk «Maria» og venninens fulle navn og fikk se legitimasjon. Jeg viste min legitimasjon. Jeg fikk ikke «Magdalena» som er i Romania sitt fulle navn. De forstod budskapet.  Ingen av de to kunne se noen umiddelbar praktisk løsning på hvordan pengene kunne betales elektronisk og dokumentert. Jeg har bedt «Maria» være åpen med alle om at jeg vil bidra til hjelp helt uten motytelser. Jeg får testet ut min egen medisin på andre først. 

Blockchain teknologi

Jeg har ikke en umiddelbar løsning på endel uungåelige kostnader. Så langt jeg kan se virker det som banker må innvolveres med gebyrer, skattekontorer må innformeres og eventuelle skatter må avklares.  Skal sjekke ut om block-chain teknologi kan løse det. Lage en kontrakt i Ethereum universet…Hvor ingen tredjepart er innvolvert.  

En annen løsning

382 000 av oss i Oslo er i arbeid. Hvis hver av oss i morgen gir randomly 200 kroner rett i neven på en av folket på gata som ber om hjelp, så de få ca 76.,4 millioner kroner rett i neven. Det er rundt 200 tiggere i Oslo by. Dersom hver og en av oss ga 200, rett i neven, så ville hver enkelt av dem fått 382 000 kroner rett i lommai snitt. Nok til å forandre livet fullstendig. For dem og deres familier. På en dag. Hvor ingen tredje part er innvolvert. 
Se også http://www.kobling.no/2018/10/30/tale-noens-sak/