Respekt for jakt

Å leve som en dyr på en farm er stress. Det er blitt dokumentert. Det ropes opp om å redusere stresset hos dyrene. Gi dem et «meningsfullt liv» og en slakting uten lidelse. Det sies at kjøttet smaker bedre da. Når dyret dør uten dette stresset. Når det har hatt et friere liv. Da er jakt bedre 


Jakt er ærligere enn å overlate avlivingen av høytstående pattedyr til profesjonelle farmere og slaktere. Du dreper din egen mat i den frie naturen. Jakt har med tradisjon, mestring, nettverksbygging og ferdsel i naturen å gjøre. Det handler om retten til å være en predator (etter at du har betalt jaktlisensen). Vi har ikke hjørnetenner uten grunn. 

Det er noe helt eget med å ferdes i naturen med en rifle med kikkertsikte. og gjentatte ganger skyte dyr i hodet. Dyr som viser omsorg for sine barn, som føler sorg og som vi vitenskapelig dokumentert ikke trenger å spise. 

Jeg har respekt for jegere. Naturlig respekt.