Læreplan i kroppsøvning

Her er læreplan i kroppsøvning fra utdanningsdirektoratet

Fin den, men her er et forslag til endring i timetallet:

BARNETRINNET

1.–7. årstrinn: 478 timer, foreslås endret til 5000 timer, det vil altså si over en tidobling fra dagens nivå og en økning fra en time i uka til 10 timer i uka, det vil si 2,5 timer gym på skolen per dag.

UNGDOMSTRINNET

8.–10. årstrinn: 223 timer, foreslås endret til 1710 timer, som er 15 timer i uka, altså tre timer per dag.

STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM, UNNTATT

UTDANNINGSPROGRAM FOR MUSIKK, DANS OG DRAMA

Vg1: 56 timer, forslås endret til 570 timer som er tre timer per dag.

Vg2: 56 timer, forslås endret til 570 timer som er tre timer per dag.

Vg3: 56 timer, forslås endret til 570 timer som er tre timer per dag.

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

Vg1: 56 timer, forslås endret til 570 timer som er tre timer per dag.

Vg2: 56 timer, forslås endret til 570 timer som er tre timer per dag.

En slik læreplan vil gjøre nesten ALLE elever til atleter som vil få enorm mestringsglede  av egen kropp. Vi vil endre flertallet av befolkningen til å bli sunne, sterke, atletiske, akrobatiske og rause i motsetning til det vi er nå: En litt stiv gjeng som gjør så godt de kan i en stressfull hverdag. Noen litt mindre tjukke enn andre. Alle med øreklokker og suksessfulle utstillingsvinduer av seg selv på facebook og insta.

Tro meg det er mulig. Ting må ikke være som de er…