Mennesket og flokken

Mennesket er et av de mest sofistikerte og utviklede artene på jordkloden.

Folkemassen er likestilt med en bøling av kveg som ikke er i stand til å kontrollere sin egen adferd. Folkemassen kan ikke tenke.

Du kan være så reflektert og innsiktsfull du bare vil, men står du innerst i flokken vil du bare være en smart prikk i et dumt, stygt og nådeløst monster. Du vil miste kontrollen over din egen vilje. Helt uten at du vet det også.

Bryt med flokken, menneske!